Stanica technickej kontroly

Cenník platný od 7.12.2023

Cenník technických kontrol, emisných kontrol a súvisiacich služieb.
Ceny sú s DPH, sú v nich započítané všetky doklady, vydané pri uvedenej kontrole.

Pravidelné, opakované a zvláštne technické kontroly

EUR

1

Motocykle, troj a štvorkolesové motorové vozidlá / L1, L2 /

30,00

2

Motocykle, troj a štvorkolesové motorové vozidlá / L3, L4, L6 /

33,00

3

Osobné a dodávkové motorové voz. s celkovou hmotnosťou neprevyš. 3,5 t., motorové troj a štvorkolky - M1, N1, L5, L7

48,00

4

Prípojné vozidlá do 0,75 t celkovej hmotnosti - O1, R1

21,00

5

Prípojné vozidlá od 0,75 t - do 3,5 t celkovej hmotnosti - O2, R2

44,00

6

Prípojné vozidlá nad 3,5 t celkovej hmotnosti - O3, O4, R3, R4

54,00

7

Nákladné a špeciálne mot. voz., autobus a ťahač / N2, N3, M2, M3 /

72,00

8

Kolesové traktory / T /

58,00

9

Pásové traktory + pracovné stroje + snežný skúter / C + Ps + Ls /

65,00

10

Opakovaná kontrola L

22,00

11

Opakovaná kontrola M1, N1, 02, R2

34,00

12

Opakovaná kontrola ostatné kategórie

55,00

13

Opakovaná kontrola - prvotná L, O1, R1 po TK u nás

15,00

14

Opakovaná kontrola - prvotná M1, N1, O2, R2 po TK u nás

20,00

15

Opakovaná kontrola - prvotná - ostatné kategórie po TK u nás

28,00

16

Zvláštna kontrola jednej určenej časti vozidla

15,00

17

Zvláštna kontrola brzdového systému

25,00

18

TK historického vozidla

64,00

Emisné kontroly

EUR

1

Motorové vozidlá M1, N1 - Benzin, Diesel / Bkat, Nkat, Rkat / + OBD

43,00

2

Motorové vozidlá M1, N1 - Benzin, Diesel / Bkat, Nkat , Rkat / + OBD + pohonná zmes LPG, CNG, NG, hybrid

49,00

3

Motorové vozidlá - N2-3, M2-3, T, C, Ps

53,00

4

Motorové vozidlá - N2-3, M2-3, T, C, Ps + pohonná zmes LPG, CNG, NG a hybrid

65,00

5

Opakovaná emisná kontrola - prvotná - M1, N1

17,00

6

Opakovaná emisná kontrola - prvotná - N2-3, M2-3, T, C, Ps

29,00

7

Opakovaná emisná kontrola - z iného PEK - M1, N1

39,00

8

Opakovaná emisná kontrola - z iného PEK - N2-3, M2-3, T, C, Ps

49,00

Súvisiace služby s TK a EK

EUR

1

Administratívna kontrola (1)

10,00

2

Administratívna kontrola po kontrole na inom pracovisku (2)

15,00

3

Vystavenie opisu protokolu

5,00

4

Doplnenie údajov pri zápise výnimiek a pravostranného riadenia

50,00

5

JDV - príplatok za spracovanie údajov vozidla - I.

19,00

6

JDV - príplatok za spracovanie údajov vozidla - II.

29,00

7

JDV - príplatok za spracovanie údajov vozidla - III.

39,00

Košice, 04.12.2023

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadné zmeny ceny, ktoré sú uvedené v cenníku, pre prispôsobenie sa individuálnym požiadavkám potrieb jednotlivcov, aby nedošlo v ojedinelých prípadoch, k nechcenému poškodeniu zákazníka.

Karol Nemes v. r.
prokurista spoločnosti